Przejdź do treści

Belki żelbetowe od PREFABET

Belka żelbetowa od PREFABET jest poziomym lub ukośnym elementem konstrukcyjnym, stosowanym w budownictwie. Jej głównym celem jest przyjęcie obciążenia pionowe najczęściej pochodzące od poziomych żeber i płyt stropowych i przenoszący je na podpory (ściany, słupy, filary, kolumny). Belka pracuje głównie na zginanie i ścinanie, dodatkowo może też występować jej ściskanie lub rozciąganie.

Oferta belek żelbetowych od PREFABET

W ofercie belek żelbetowych i sprężonych o przekrojach prostokątnych, trapezowych, teowych, dwuteowych, w kształcie litery L. Wszystkie belki przeznaczone są i odpowiednio dopasowane do zespolenia ze stropem monolitycznym lub prefabrykowanym z płyt kanałowych, płyt TT lub filigran. Maksymalny rozmiar rozpiętości w ofercie PREFABET wynosi 14 m.

  • Belki typu B o przekroju prostokątnym,
  • Belki typu BS o przekroju prostokątnym, oparte na konsolę pełną wysokość przekroju lub też z podcięciem belki,
  • Belki typu BST o przekroju poprzecznym, posiada kształt odwróconej litery T,
  • Belki typu BSL z jednostronna półką w kształcie litery L.

Skontaktuj się z nami i poznaj pełną ofertę belek żelbetowych