Przejdź do treści

Kanałowe płyty stropowe od PREFABET

Płyty stropowe żerańskie – inaczej też zwane kanałowe płyty stropowe od wielu lat powodzeniem wykorzystywane w budownictwie. Żelbetowe elementy stropowe z charakterystycznymi otworami biegnącymi przez całą ich długość. Monolityczne elementy zbrojne o stałej wysokości z wydzieloną półką dolną orz górną – połączone pionowymi środnikami.

Korzyści wykorzystywania płyt stropowych od PREFABET

Poznaj szeroki zakres korzyści wykorzystywania kanałowych płyt stropowych, z powodzeniem wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym, w budynkach użyteczności publicznej, czy też w budownictwie przemysłowym.

– Korzystna cena w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy stropu,

– Prosty i szybki montaż płyty – do 100 m² w 2 godz.,

– Dobra izolacja akustyczna,

– Szybkość montażu dużych powierzchni stropowych,

– Skrócenie czasu prac wykończeniowych – gładkość elementu,

– Możliwość poruszania się po stropie zaraz po montażu,

– Możliwość obciążania stropu po montażu,

– Możliwość montażu niezależnie od warunków pogodowych,

– Nie wymagają zastosowania podpór i stempli,

– Odporność na korozję odpowiadająca klasom ekspozycji XC1, XC2, XC3, 

– Wymagana odporność ogniowa.

Specyfikacja techniczna kanałowych płyt stropowych

Kanałowe płyty stropowe dostosowano są do przenoszenia obciążeń uzupełniających o wartości charakterystycznej 4.50, 6.00, 7.50, 10.00 kN/ m². W stropach z płyt kanałowych należy w spoinach podłużnych ułożyć zbrojenie podporowe w postaci pręta o średnicy 12 mm. Spoiny te i wieńce zabetonowuje się na budowie stosując beton klasy B 20.

Najczęściej używane są płyty o szerokości 890, 1190 lub 1490 mm, grubości h=240 mm, z kanałami o średnicy 178 mm. Ich naroża są ścięte przy podporach. 

Głębokość oparcia na ścinach:

– murowanych gr. 24 cm – 80 mm,

– z betonu zwykłego C12/15 (B-15) – 80 mm,

– z betonu zwykłego klasy wyższej, niż C12/15 (B-15) – 60 mm,

– na belkach stalowych – 40 mm.

Na ścianach murowanych oparcie należy realizować poprzez kształtkę wieńcową, wylewaną podkładkę żelbetową lub podkładkę murowaną z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Szerokość podpory pośredniej – przy uwzględnieniu wolnej przestrzeni między płytami równej 40 mm.

Budowa kanałowej płyty stropowej od PREFABET

Kanałowe płyty stropowe zaprojektowane do opierania na ścianach nośnych o grubości min. 20 cm – dla długości płyt od 240 cm do 600 cm, lub 24 cm dla płyt od powyżej tej długości. Mogą być stosowane w budynkach o dowolnej liczbie kondygnacji.

Kształt obrzeża podłużnego pozwala na eliminację tzw. „klawiszowania” poprzez monolityczne zespolenie płyt betonem w złączach.

Zobacz nasze realizacje płyt stropowych żerańskich

Kanałowe płyty stropowe
Kanałowe płyty stropowe
Kanałowe płyty stropowe
Kanałowe płyty stropowe

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę na kanałowe płyty stropowe