Kanałowe płyty stropowe od PREFABET

Płyty stropowe żerańskie – inaczej też zwane kanałowe płyty stropowe od wielu lat powodzeniem wykorzystywane w budownictwie. Żelbetowe elementy stropowe z charakterystycznymi otworami biegnącymi przez całą ich długość. Monolityczne elementy zbrojne o stałej wysokości z wydzieloną półką dolną orz górną – połączone pionowymi środnikami.

Korzyści wykorzystywania płyt stropowych od PREFABET

Poznaj szeroki zakres korzyści wykorzystywania kanałowych płyt stropowych, z powodzeniem wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym, w budynkach użyteczności publicznej, czy też w budownictwie przemysłowym.

– Korzystna cena w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy stropu,

– Prosty i szybki montaż płyty – do 100 m² w 2 godz.,

– Dobra izolacja akustyczna,

– Szybkość montażu dużych powierzchni stropowych,

– Skrócenie czasu prac wykończeniowych – gładkość elementu,

– Możliwość poruszania się po stropie zaraz po montażu,

– Możliwość obciążania stropu po montażu,

– Możliwość montażu niezależnie od warunków pogodowych,

– Nie wymagają zastosowania podpór i stempli,

– Odporność na korozję odpowiadająca klasom ekspozycji XC1, XC2, XC3, 

– Wymagana odporność ogniowa.

Specyfikacja techniczna kanałowych płyt stropowych

Kanałowe płyty stropowe dostosowano są do przenoszenia obciążeń uzupełniających o wartości charakterystycznej 4.50, 6.00, 7.50, 10.00 kN/ m². W stropach z płyt kanałowych należy w spoinach podłużnych ułożyć zbrojenie podporowe w postaci pręta o średnicy 12 mm. Spoiny te i wieńce zabetonowuje się na budowie stosując beton klasy B 20.

Najczęściej używane są płyty o szerokości 890, 1190 lub 1490 mm, grubości h=240 mm, z kanałami o średnicy 178 mm. Ich naroża są ścięte przy podporach. 

Głębokość oparcia na ścinach:

– murowanych gr. 24 cm – 80 mm,

– z betonu zwykłego C12/15 (B-15) – 80 mm,

– z betonu zwykłego klasy wyższej, niż C12/15 (B-15) – 60 mm,

– na belkach stalowych – 40 mm.

Na ścianach murowanych oparcie należy realizować poprzez kształtkę wieńcową, wylewaną podkładkę żelbetową lub podkładkę murowaną z 2 warstw cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Szerokość podpory pośredniej – przy uwzględnieniu wolnej przestrzeni między płytami równej 40 mm.

Specyfikacja techniczna stropu kanałowego

Budowa kanałowej płyty stropowej od PREFABET

Kanałowe płyty stropowe zaprojektowane do opierania na ścianach nośnych o grubości min. 20 cm – dla długości płyt od 240 cm do 600 cm, lub 24 cm dla płyt od powyżej tej długości. Mogą być stosowane w budynkach o dowolnej liczbie kondygnacji.

Kształt obrzeża podłużnego pozwala na eliminację tzw. „klawiszowania” poprzez monolityczne zespolenie płyt betonem w złączach.

specyfikacja techniczna 1
Płyty stropowe kanałowe posiadają rozpiętości od 240 do 720cm ze skokiem co 10 cm.

 

 

Pozostałe pola płyty po za szerokością 890, 1190 lub 1490 mm wypełniają płyty uzupełniające które dzięki modułowi szerokości wynoszącemu zaledwie 1 cm pozwalają wypełnić całkowicie tarczę stropu.

Przejście przez strop przewodu kominowego, czy szachtu instalacyjnego umożliwia specjalny otwór w płycie kanałowej. Istnieje wiele wariantów płyt instalacyjnych jedno- i wielootworowych, aby nie ograniczać kształtowania funkcji mieszkania.

Dzięki możliwości wbudowania żeber nośnych istnieje duża swoboda w rozmieszczaniu obciążeń skupionych od słupów, ścian działowych, itp.

Specyfikacja techniczna 3
specyfikacja techniczna 4

Zobacz nasze realizacje płyt stropowych żerańskich

Kanałowe płyty stropowe
Kanałowe płyty stropowe
Kanałowe płyty stropowe
Kanałowe płyty stropowe

Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę na kanałowe płyty stropowe